Loonstrook

Wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?

Wanneer je, je eerste loonstrook ontvangt staan er allerlei zaken op vermeldt, waaronder het bruto- en nettoloon. De één geeft exact weer wat er op je bankrekening gestort wordt, de ander geeft aan wat je salaris zou zijn zonder dat er allerlei belastingen van af worden getrokken. Maar wat is het exacte verschil tussen deze twee eigenlijk? Het is niet voor iedereen even duidelijk, daarom legt I Love To Work dit aan je uit.

Wat is een brutoloon?

Het brutoloon omschrijft het exacte bedrag dat je oorspronkelijk verdient bij een bedrijf. Hieronder vallen ook de eventuele beloningen voor het werken in ploegendiensten en verkregen fooien. Bij het tekenen van een arbeidsovereenkomst staat het brutobedrag vermeldt op het contract, omdat dit het loon is dat je met je werkgever afspreekt. Het brutoloon is echter niet het salaris dat je op je bankrekening ontvangt. Alvorens het juiste salaris gestort wordt, zullen hier nog diverse belastingen en premies van afgetrokken worden.

Aan welke belastingen en premies moet ik denken?

Wanneer je een brutoloon afspreekt met je werkgever, moet je er dus rekening mee houden dat hier nog belastingen en premies van af gaan (waarna het nettoloon ontstaat). De belastingen en premies waar we over spreken zijn onder meer de loonbelasting, premies voor werknemersverzekeringen en premies voor volksverzekeringen. De genoemde premies zijn wettelijk bepaald en dienen dus in iedere arbeidsovereenkomst opgenomen te worden.

Wat is niet inbegrepen bij het brutoloon?

Bij een brutoloon zijn ploegendiensten en fooien dus inbegrepen en om tot het nettoloon te komen betaal je eerst nog premies en belastingen. Er zijn nog wel een aantal noemenswaardige dingen die niet inbegrepen zijn bij het brutoloon. Als werknemer heb je vaak nog recht op een aantal zaken, zoals vakantiegeld, reiskosten, winstuitkeringen, bonussen of overuren. Deze worden apart uitgekeerd en vallen niet onder het brutoloon. Bij de bruto-netto berekening worden deze dan ook niet meegenomen, deze ontvang je ook apart op de loonstrook.

Wat is het nettoloon?

Zodra alle belastingen en premies zijn verrekend, houd je het nettoloon over. Wat er netto overblijft is exact het salaris dat je ook ontvangt op je bankrekening. Je werkgever maakt dit op een afgesproken datum over en heeft alle belastingen en premies afgedragen aan de overheid. Heb je daarnaast nog recht op vergoedingen of bonussen? Deze maakt je werkgever ook bij het nettoloon aan je over.

Wat wordt er eigenlijk aan salaris ingehouden?

Om van het brutoloon tot het nettoloon te komen worden er dus diverse belastingen en premies afgetrokken. Wat er precies aan loonbelasting wordt ingehouden hangt onder meer af van de hoogte van het brutoloon. Is deze gelijk aan of lager dan €68.508? Dan wordt er in 2021 37,10% aan loonheffing ingehouden. Alle hogere brutolonen vallen onder de regeling van €49,50%. De premies volksverzekeringen worden berekend aan de hand van je salaris en kunnen dus per persoon verschillen.

De verschillen tussen bruto- en nettoloon

Uiteindelijk komen we op een aantal verschillen uit. Allereerst is het brutoloon dus niet het loon dat je op je bankrekening gestort krijgt, maar het loon dat je afgesproken hebt met je werkgever. Daaraan gelijk staat dat het nettoloon wel het daadwerkelijke salaris is die je ontvangt. Het brutoloon is onaangetast, wat wil zeggen dat verzekeringen, belastingen en premies hier nog niet van af zijn getrokken, bij het nettoloon is dit wel het geval. Het komt dus neer op belastingen en premies die wettelijk zijn vastgelegd, waardoor je, je brutoloon niet uitgekeerd krijgt, maar het nettoloon wel.

Meer weten over de verschillen tussen bruto- en netto? Neem contact op

Benieuwd hoe jouw loonstrook in elkaar steekt? Of wil je meer van ons weten? Neem vandaag nog contact op met ons door het contactformulier in te vullen, ons te bellen op 070 204 22 33 of een mail te sturen naar info@ilovetowork.nl. Wij voorzien je graag van meer informatie of een leuke baan in ons callcenter!

Recente posts

Niets gevonden.

Menu